Πέρασε με απ' την πύλη

Τίτλος πρωτοτύπου:Take me in (1986)

Πέρασέ με απ' τη πύλη
του άγιου ναού Σου,
πέρα απ΄ το βωμό,
πιο κοντά Σου για να ρθω.

Πέρασέ με απ΄ το πλήθος,
πέρα απ΄ τη δοξολογία.
Η ψυχή διψά για Σένα,
το άγιο μάννα του ουρανού.

Επωδός
Γι' αυτό μες στα Άγια
των Αγίων, Κύριέ μου,
πάρε με με το αίμα του Αμνού.
Γι' αυτό μες στα Άγια
των Αγίων, Κύριέ μου,
πάρε με με το αίμα του Αμνού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ