Πατέρα Σ΄αγαπώ

Τίτλος πρωτοτύπου:Glorify Thy name (1976)
Μετάφραση:

Πατέρα Σ΄ αγαπώ, δοξάζω και υμνώ.
Υψώνω τ' όνομά Σου παντού.
Υψώνω το όνομά Σου,
υψώνω το όνομά Σου,
υψώνω το όνομά Σου παντού.

Χριστέ μου Σ΄ αγαπώ, δοξάζω και υμνώ.
Υψώνω τ' όνομά Σου παντού.
Υψώνω το όνομά Σου,
υψώνω το όνομά Σου,
υψώνω το όνομά Σου παντού.

Ω! Πνεύμα Σ΄ αγαπώ, δοξάζω και υμνώ.
Υψώνω τ' όνομά Σου παντού.
Υψώνω το όνομά Σου,
υψώνω το όνομά Σου,
υψώνω το όνομά Σου παντού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ