Πατέρα ουράνιε Σ'αγαπούμε

Τίτλος πρωτοτύπου:Blessed be the Lord God Almighty (1984)

Πατέρα ουράνιε Σ'αγαπούμε
κι υψώνουμε παντού το όνομά Σου.
Η βασιλεία Σου ας έρθει ανάμεσά μας
κι ο λαός Σου τον λόγο Σου θα υμνεί

Επωδός
Ειν' ευλογητός ο Κύριός μας,
ο ων, ο ην και ο ερχόμενος.
Ειν' ευλογητός ο Κύριός μας,
ο αιώνιος βασιλιάς.