Πάτερ ημών

Τίτλος πρωτοτύπου:The Lord's prayer (1934)
Έτος μετάφρασης:1995

Πατέρα μας, που είσαι στα ουράνια
το όνομά Σου να υψωθεί
η Βασιλεία Σου να ’ρθει
το θέλημά Σου να γενεί
στη γη όπως και στον ουρανό.

Δώσε μας σήμερα το καθημερινό ψωμί
συγχώρεσε τις αμαρτίες μας
όπως κι εμείς συγχωρούμε τους οφειλέτες μας,
Aπομάκρυνέ μας απ’ τον πειρασμό
και φύλαξε μας απ’τον πονηρό

Γιατί είναι δική Σου η Βασιλεία
και η δύναμη και η δόξα για πάντα.
Αμήν