Παρών ο μέγας ιατρός

Τίτλος πρωτοτύπου:The great physician (1870)
Μετάφραση:

Παρών ο μέγας ιατρός
είναι να θεραπεύσει,
Χριστός μας ο ευσπλαχνικός,
αρρώστιες ν’ αφαιρέσει.

Επωδός
Αυτός τις αμαρτίες μου
εις το σταυρό εβάστηξε,
αρρώστιες κι ασθένειες
και μου ’δωσε ειρήνη.

Παρών ο μέγας λυτρωτής
είναι για να μας σώσει,
ο του θανάτου νικητής,
ψυχή σου να λυτρώσει.

Της Γαλιλαίας ο Χριστός
είναι παρών και πάλι,
πάντοτε είναι ο Αυτός
με δύναμη μεγάλη.

Τα πάντα δυνατά σ’ Αυτόν
το μέγα αρχηγό μας,
το ζωντανό μας Ιησού,
Κύριο και Θεό μας.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ