Ουράνιε Πατέρα σ' αγαπάμε

Τίτλος πρωτοτύπου:Blessed be the Lord God Almighty (1984)
Μετάφραση:

Ουράνιε Πατέρα σ' αγαπάμε,
τα έργα Σου τιμάμε εδώ στη γη
και Σου ψάλλουμε
ψαλμό δοξολογίας,
και Σου δίνουμε την δόξα την τιμή.

Επωδός
Δόξα στον Θεό τον βασιλιά μας
που ήταν είναι και θα 'ρθει,
στον ύψιστο Θεό δώστε δόξα,
λατρεία και τιμή.

Ουράνιε Πατέρα σ' αγαπάμε,
στον θρόνο Σου γονατιστοί,
Σε λατρεύουμε
κι Εσένα προσκυνάμε
και Σου δίνουμε λατρεία και τιμή.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ