Ουράνιε πατέρα, πολύτιμε αμνέ

Τίτλος πρωτοτύπου:By Your blood (1984)

Ουράνιε πατέρα, πολύτιμε αμνέ
ταπεινά μπροστά σου κράζουμε άγιος, άγιος.
Τα ουράνια όλα ψάλλουν, υμνούν τη λύτρωση
και δίνουν δόξα στον αμνό.

Με το αίμα Σου σώζεις, την καρδιά ελευθερώνεις,
με το αίμα Σου ερχόμαστε στον άγιο θρόνο Σου.
Το χέρι Σου μας σηκώνει, η αγάπη Σου λυτρώνει,
με τη χάρη Σου μας συγχωρείς.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ