Όταν τ΄Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε με

Τίτλος πρωτοτύπου:When the spirit of the Lord
Μετάφραση:

Όταν τ΄Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε με,
θα ψάλλω σαν τον Δαυίδ. χ2
Θα ψάλλω, θα ψάλλω,
θα ψάλλω σαν τον Δαυίδ. χ2

Θα δοξάζω ...
Θα αλαλάζω ...
Θα πιστεύω ...
Θα νικάω ...
Θα αγαπάω ...