Όταν πέρα από τ’ αστέρια

Τίτλος πρωτοτύπου:Face to face (1898)
Μετάφραση:

Όταν πέρα από τ’ αστέρια
πάνω εις τον ουρανό,
φθάσω θα Σε δω σωτήρα
πρόσωπο με πρόσωπο.

Επωδός
Του σωτήρα μου τη δόξα
και το κάλλος το λαμπρό
θ’ απολαύσω εκεί αιώνια,
πρόσωπο με πρόσωπο.

Τώρα όπως σε καθρέφτη
βλέπω αινιγματωδώς,
μα, σε λίγο θα Σε βλέπω
πρόσωπο με πρόσωπο.

Τότε λύπες, πόνοι, θλίψεις
δε θα είν’ στον ουρανό,
τότε ευτυχής θα είμαι
πάντοτε με το Χριστό.

Ω, τι δόξα αιωνία
οι πιστοί θα αισθανθούν,
όταν θα Σε συναντήσουν
και τη δόξα Σου θα δουν.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ