Όταν η σάλπιγγα ηχήσει

Τίτλος πρωτοτύπου:In the twinkling of an eye (1898)
Μετάφραση:

Όταν η σάλπιγγα ηχήσει
με ισχυρή φωνή
και το τέλος θα πλησιάσει
κι η γη θα ταραχθεί,
τότε ο Χριστός με δόξα θα έρθει
και οι άγγελοι μαζί,
με φωνή αλαλαγμού στην υποδοχή Αυτού,
ω, «εν ριπή του οφθαλμού».

Επωδός
Ω, «εν ριπή του οφθαλμού»
και οι νεκροί θα αναστηθούν
με δόξα λαμπρά κι εγώ, τι χαρά,
θα ευρεθώ εκεί ψηλά.

Όταν θα έρθει στις νεφέλες
τότε όλ’ οι νεκροί,
με χαρά στο Χριστό θα ψάλλουν,
γιατί θ’ αναστηθούν,
το θνητό θα λάβει αθανασία
κι η ζωή θα ξαναρθεί,
με φωνή αλαλαγμού στην υποδοχή Αυτού
ω, «εν ριπή του οφθαλμού».

Ο παλιός σπόρος που εσπάρη
πάλι θ’ αναστηθεί
και ζωή νέα πάλι θα ’ρθει,
ο φόβος θα χαθεί,
ω, τι ένδοξη στιγμή όταν όλοι
εκεί θα συγκεντρωθούν.
Με φωνή αλαλαγμού στην υποδοχή Αυτού,
ω, «εν ριπή του οφθαλμού».

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ