Όλοι τη νέα ωδή τ' αμνού

Τίτλος πρωτοτύπου:Glory to God, hallelujah (1885)
Μετάφραση:

Όλοι τη νέα ωδή τ' αμνού ας ψάλλουμε,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια
και με πίστη αληθινή να Τον δοξάσουμε,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.

Επωδός
Ω, τα τέκνα του Θεού πρέπει να δοξολογούν,
γιατί ελυτρώθηκαν με το αίμα του αμνού,
ψάλλοντας εις την οδό προχωρούν για τη Σιών,
δόξα σ’ Αυτόν, αλληλούια.

Με το αίμα του αμνού λουστήκαμε και εμείς,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.
Ο Χριστός ζει στην καρδιά μας κι είμαστε ευτυχείς,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.

Ναι, θα φθάσουμε στο σπίτι του πατέρα μας
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια,
το Χριστό τότε θα δούμε, το σωτήρα μας,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.

Ω, της δόξας Του το θρόνο θα κυκλώσουμε,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια,
με το πλήθος των αγίων θα υμνήσουμε,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ