Όλη η δόξα

Τίτλος πρωτοτύπου:All honor (1990)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1998

Όλη η δόξα, η τιμή, η δύναμη σε Σε.
Όλη η δόξα, η τιμή, η δύναμη σε Σε.

Άγιε πατέρα σε προσκυνώ,
Ιησού μου, σωτήρα.
Άγιο Πνεύμα προσμένω σε Σε,
Άγιο Πνεύμα προσμένω σε Σε.
για χρίσμα, για χρίσμα.