Όλη η δόξα

Τίτλος πρωτοτύπου:All honor (1990)
Μετάφραση:

Όλη η δόξα
και η λατρεία
και η δύναμη, σε Σε. (2)

Πατέρα άγιε, Σε λατρεύουμε.
Ιησού αμνέ, Σε υψώνουμε.
Άγιο Πνεύμα, Σε προσμένουμε,
Άγιο Πνεύμα, Σε προσμένουμε,
Άγιο Πνεύμα, Σε προσμένουμε.
Στείλε δύναμη,
φωτιά και δύναμη.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ