Οι απόστολοι συνήλθαν

Τίτλος πρωτοτύπου:Old time power (1895)
Μετάφραση:

Οι απόστολοι συνήλθαν στο ανώγειο εκεί,
προσευχόντουσαν με ζήλο δια την πεντηκοστή.

Επωδός
Ω Θεέ, στείλε πυρ, θείο πυρ (3)
και βάπτισε κι εμάς.

Την πεντηκοστήν ημέρα ήχος ήλθε εξ ουρανού,
γλώσσες πύρινες καθήσαν πάνω σ’ όλους τους πιστούς.

Σαν βαπτίστηκαν με πνεύμα, άρχισαν να ομιλούν
και μεγάλυναν με γλώσσες το σωτήρα Ιησού.

Με το Πνεύμα πλήρωσε μας, βάπτισε κάθε ψυχή,
δύναμη εξ ύψους δώς μας όπως την πεντηκοστή.

Ω ουράνιε πατέρα, μείνε πάντοτε μαζί,
με αγάπη Σου ζητούμε, πλήρωσε κάθε ψυχή.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ