Ο Χριστός με αγαπά

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus loves me (1859)
Μετάφραση:

Ο Χριστός με αγαπά, ούτω λέγει η γραφή,
τα παιδάκια τα μικρά πως προς Εαυτόν καλεί.

Επωδός
Ναι, μ' αγαπάει, ναι, μ' αγαπάει,
ναι, μ' αγαπάει, το λέγει η γραφή.

Ο Χριστός με αγαπά και ως αγαθός ποιμήν,
δι' ημάς τα πρόβατα, θυσιάζει την ζωήν.

Ο Χριστός με αγαπά, αν και είμαι ασθενής
και χαρίζει αγαθά, σώματος τε και ψυχής.

Μ' αγαπά και μ' οδηγεί κατά ταύτην την οδόν,
τέλος θέλει με δεχθή με χαρά στον ουρανό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ