Ο Χριστός αμαρτωλούς

Τίτλος πρωτοτύπου:Christ receiveth sinful men (1883)
Μετάφραση:

Ο Χριστός αμαρτωλούς σε μετάνοια καλεί,
ότι έσωσε πολλούς πανταχού ας κηρυχθεί.

Επωδός
Ψάλλε γη και ουρανέ, ο οικτίρμων Ιησούς,
διακήρυξε παντού, δέχεται αμαρτωλούς.

Ο Χριστός σε προσκαλεί, εμπιστεύσου εις Αυτόν.
Δίν’ ειρήνη στην ψυχή, έλα τώρα εις Αυτόν.

Ο Χριστός το παρελθόν όλο σου το συγχωρεί,
κάρφωσε εις το σταυρό όλη σου την ενοχή.

Άσε κάθε δισταγμό, τώρα που σε προσκαλεί,
νίκησε τον πειρασμό, έλα και σε συγχωρεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ