Ο λυτρωτής ανέστη

Τίτλος πρωτοτύπου:He lives (1933)
Μετάφραση:

Ο λυτρωτής ανέστη, γνωρίζω ότι ζει,
ό,τι κι αν πει ο κόσμος, σ’ αυτό έχω πειστεί.
Το χέρι Του το βλέπω, ακούω τη φωνή,
Αυτός σε καθ’ ανάγκη με βοηθεί.

Επωδός
Ναι ζει, ναι ζει, ο Ιησούς Χριστός,
περιπατεί και ομιλεί
μαζί μου στην ζωή.
Ναι ζει, ναι ζει και μένει στην ψυχή,
το Πνεύμα Του το μαρτυρεί,
ναι ζει, ο λυτρωτής.

Για μέν’ Αυτός φροντίζει με την αγάπη Του,
με θάρρος με γεμίζει για να μην πτοηθώ.
Μου δίνει οδηγίες σε ώρα πειρασμού,
μ’ Αυτού την προστασία δε δειλιώ.

Χριστιανέ μου ψάλλε και δόξασε Αυτόν,
ναι ψάλλε αλληλούια, ο λυτρωτής μας ζει.
Δίνει Αυτός ελπίδα, νικά κάθε εχθρό,
μας έκανε μετόχους στον ουρανό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ