Ο λόγος Σου

Τίτλος πρωτοτύπου:Thy word is a lamp unto my feet (1984)

Επωδός
Ο λόγος Σου
είναι λυχνάρι στα πόδια μου
και στο δρόμο μου είναι φως.

Και όταν φοβηθώ
και νομίζω θα χαθώ,
Εσύ στο πλάι μου είσαι.
Σε Σε θα στηριχτώ,
τον αιώνιο Θεό,
κράτησε με Κύριε.

Πόσο μ΄ αγαπάς
το ξέρω, ω Θεέ,
μα η καρδιά λυγίζει.
Οδήγησέ με Εσύ,
στο πλάι Σου κράτα με
και αιώνια θα Σ΄αγαπώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ