Ο Ιησούς σε καλεί, ω ψυχή

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus is calling
Μετάφραση:

Ο Ιησούς σε καλεί, ω ψυχή,
ναι, σε καλεί Αυτός γλυκά.
Θέλει Αυτός να σου δώσει χαρά,
αν τον δεχθείς στην καρδιά.

Επωδός
Έλα σ' Αυτόν σε προσκαλεί
ο Ιησούς σε καλεί να σε σώσει, ψυχή.

Ο Ιησούς σε καλεί για να ρθείς,
ναι, σε καλεί για να σωθείς.
Φέρε τα βάρη σου εις τον Χριστό
θα σε λυτρώσει Αυτός.

Ο Ιησούς σε καλεί για να βρεις,
ναι, την ειρήνη της ψυχής.
Γιατί δεν θέλεις να έρθεις σ' Αυτόν;
Έλα, θνητέ, στον Χριστό.

Ο Ιησούς σού μιλάει γλυκά,
δέξου Τον τώρα στην καρδιά,
μη αναβάλλεις και χάνεις καιρό,
έλα, θνητέ, στον Χριστό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ