Ο Ιησούς είναι εδώ

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 6
Μετάφραση:

Ο Ιησούς είναι εδώ.
Ο Ιησούς είναι εδώ.

Έχει τη δύναμη Αυτός να σε σώσει.
Έχει τη δύναμη να σε θεραπεύσει.
Έχει τη δύναμη να σε ελευθερώσει.
Ο Ιησούς είναι εδώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ