Ο Ιησούς ειν’ η ελπίδα μας

Τίτλος πρωτοτύπου:For the Lord is marching on (1979)

Ο Ιησούς ειν’ η ελπίδα μας,
προχωρούμε με τον σωτήρα μας,
ναι, η δόξα Του στην Ελλάδα θα φανεί.

Υψώστε ύμνους στο νικητή μας,
ο Ιησούς είναι μαζί μας,
δε μπορεί ο εχθρός μπροστά μας να σταθεί.

Αρχηγός μας είναι ο Χριστός,
στα βήματά Του ακολουθούμε,
δε μπορεί ο εχθρός μπροστά μας να σταθεί.

Προχωρούμε με τον Ιησού μπροστά,
κρατά στο χέρι της νίκης τα κλειδιά,
για να πάρουμε της υπόσχεσης τη γη.

Είν’ η ώρα σου Ελλάδα τώρα,
να δεις τη δόξα του σωτήρα,
να’ρθεις στο φως του μεγάλου λυτρωτή.