Ο Ιησούς θα λάβει όλη τη δόξα

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus shall take the highest honour (1988)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1990

Ο Ιησούς θα λάβει όλη τη δόξα,
ο Ιησούς θα λάβει την τιμή,
το όνομα που είναι πάνω απ' όλα,
ας Τον υμνήσουν ουρανός και γη.

Τα γόνατα θα κλίνουνε μπροστά Του,
οι γλώσσες θα ομολογήσουν πως
ο Ιησούς Xριστός είναι του Θεού ο Γιός,
Σε προσκυνούμε είσαι Κύριος.

Γιατί η δύναμη, η τιμή κι η ευλογία
ανήκουν σε Σε, ανήκουν σε Σε.
Όλη η δύναμη, η τιμή κι η ευλογία
ανήκουν σε Σε, ανήκουν σε Σε,
Ιησού Χριστέ του ζώντος Θεού Υιέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ