Ο βράχος είναι της σωτηρίας

Τίτλος πρωτοτύπου:His banner over me is love
Μετάφραση:

Ο βράχος είναι της σωτηρίας,
σκέπη μου η αγάπη Του, (3)
σκέπη μου είναι η αγάπη.

Με προσκαλεί στην τράπεζά Του,
σκέπη μου η αγάπη Του, (3)
σκέπη μου είναι η αγάπη.

Με υψώνει εις τα επουράνια,
σκέπη μου η αγάπη Του, (3)
σκέπη μου είναι η αγάπη.

Σ' Αυτόν ανήκω, ανήκει σε μένα,
σκέπη μου η αγάπη Του, (3)
σκέπη μου είναι η αγάπη.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ