Ο βασιλιάς της δόξας

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 5
Μετάφραση:

Ο βασιλιάς της δόξας,
ο αιώνιος πατέρας
του Θεού ο γιός,
Είναι Κύριος.

Επωδός
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,
είναι Κύριος.

Οι ουρανοί δοξάζουν,
το άγιο όνομά Του,
η φύση όλη φωνάζει,
πως είναι Κύριος.

Αξιος ο αμνός,
σ΄ Αυτόν ανήκει η δόξα,
λατρεία και τιμή,
γιατί είναι Κύριος.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ