Ο Θεός κυβερνά

Τίτλος πρωτοτύπου:The Lord reigns (1980)

Επωδός
Ο Θεός κυβερνά (3),
ας γιορτάσει η γη (3),
ας χαρούν οι λαοί,
γιατί ο Θεός κυβερνά. (δις)

Φωτιά πάει μπροστά Του,
καίει όλους τους εχθρούς,
οι λόφοι λιώνουν σαν κερί
στην παρουσία του Θεού,
στην παρουσία του Θεού.

Οι ουρανοί διηγούνται
τα έργα Σου,
όλοι θα δουν τη δόξα Σου,
γιατί έχεις υψωθεί ω Θεέ
πάνω σ' όλη τη γη,
πάνω σ' όλη τη γη.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ