Ο Θεός είναι καλός

Τίτλος πρωτοτύπου:God is good (1985)

Ο Θεός είναι καλός,
ο Θεός είν' αγαθός
και εμείς δοξολογούμε,
του Θεού ο λαός.

Σαν σκέπτομαι την αγάπη Του
που μου έδωσε, θέλω ν’ αλαλάζω,
να το φωνάξω και ν’ ακουστεί,
ο Θεός είναι καλός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ