Ναι προθύμως παραδίδω

Τίτλος πρωτοτύπου:I surrender all (1896)
Μετάφραση:

Ναι προθύμως παραδίδω
τη ζωή μου στο Χριστό.
Δι΄ Αυτόν θέλω να ζήσω,
φέρνοντας ψυχές σ΄ Αυτόν.

Επωδός
Παραδίδομαι, Ιησού Χριστέ.
Ολοκλήρως εις Εσένα, παραδίδομαι.

Ιησού μου παραδίδω,
όλα ταπεινά σε Σε.
Τη ζωή του κόσμου αφήνω,
για να ζω πλέον για Σε.

Παραδίδομαι Χριστέ μου
εις Εσένα εντελώς.
Συ με πνεύμα βάφτισέ με,
για να μαρτυρεί εντός.

Παραδίδω στον Χριστό μου
σώμα, πνεύμα και ψυχή.
Δώσε αγάπη στην καρδιά μου,
πλήρωσε με δύναμη.

Παραδίδομαι σωτήρα,
τι χαρά αισθάνομαι.
Δέξου όλη την καρδιά μου
σαν θυσία εις Εσέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ