Ναι, επίστευσα σ’ Αυτόν

Τίτλος πρωτοτύπου:I've believed the true report (1908)
Μετάφραση:

Ναι, επίστευσα σ’ Αυτόν και δοξάζω τον Χριστό
και απόλαυσα το φως, ω, δόξα στο Θεό.
Τι λαμπρό και θαυμαστό τώρα ζω με τον Θεό,
άφησα το παρελθόν, τώρα ψάλλω στο Χριστό.

Επωδός
Αλληλούια, αλληλούια, άφησα το παρελθόν
κι ακολούθησα Αυτόν, αλληλούια, αλληλούια,
αποφάσισα να ζω με τον Χριστό.

Είμαι τώρα πια πιστός και δοξάζω το Χριστό
γιατί μ’ έκανε υιό, ω, δόξα στο Θεό
και το Πνεύμα του φωτός με μαθαίνει διαρκώς
πως να προχωρώ πιστώς, τώρα ψάλλω στο Χριστό.

Με αγγέλους και πιστούς θα δοξάζω τον Χριστό
σαν βρεθώ στους ουρανούς, ω, δόξα στο Θεό,
περιμένω τη στιγμή που θα ευρεθώ εκεί
στην ουράνια ζωή, να δοξάζω τον Χριστό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ