Ναι θα χαρώ, ναι θα χαρώ

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 4
Μετάφραση:

Ναι θα χαρώ, ναι θα χαρώ,
στην παρουσία Σου Θεέ,
μ΄ όλη τη καρδιά μου.
Ναι θα χαρώ, ναι θα χαρώ,
στην παρουσία Σου Θεέ.

Με έλεος με σκέπασες,
το ποτήρι μου ξεχείλισε.
Η χάρη Σου με ακολουθεί,
στον οίκο Σου θέλω κατοικεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ