Μια νύχτα πριν καιρό πολύ

Τίτλος πρωτοτύπου:Mary's boy child (1952)

Μια νύχτα πριν καιρό πολύ,
όπως λέει η γραφή,
ο Χριστός γεννήθηκε
σε φάτνη ταπεινή.

Επωδός
Άγγελοι από ψηλά
Του ψάλλουνε γλυκά,
η νύχτα αυτή αιώνια
θα μένει στην καρδιά.
Άκου σάλπιγγες ηχούν
και ύμνοι αγγελικοί,
τη νύχτα αυτή γεννήθηκε
της γης ο λυτρωτής.

Φτωχοί βοσκοί ακούσανε
αγγέλους ξαφνικά
κι αστέρι φάνηκε λαμπρό
στη σκοτεινή νυχτιά.

Στου στάβλου το μικρό παχνί
γεννήθηκε ο Χριστός
και έφερε στον κόσμο µας
ζωή, χαρά και φως.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ