Μεγαλύνατε

Τίτλος πρωτοτύπου:Majesty (1981)

Μεγαλύνατε,
εκείνον υμνήσατε,
στον Ιησού δώστε δόξα,
λατρεία, τιμή.

Μεγαλύνατε,
εκείνον λατρεύσατε,
τον Ιησού, τον υιό του Θεού,
το λυτρωτή.

Ας υψωθεί σε κάθε καρδιά
το όνομα του Ιησού
και κάθε γόνυ
ας κλίνει μπροστά
στο μέγα Κριτή.

Μεγαλύνατε,
εκείνον λατρεύσατε,
τον Ιησού που πέθανε
για να δώσει ζωή.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ