Μεγάλη η χάρη Σου σε μένα

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 22
Μετάφραση:

Μεγάλη η χάρη Σου σε μένα
που δε μπορώ να τη μετρώ,
γι' αυτό τα πάντα εις Εσένα,
Χριστέ μου, τα παραχωρώ.

Επωδός
Αυτό που έκανες, Θεέ μου,
πλάστη μου και δημιουργέ,
κανένα απ' τα πλάσματά Σου
δε φανταζότανε ποτέ.

Για την βεβαίωση που νιώθω,
βαλμένη στην καρδιά από Σε,
δε βρίσκω πως να ευχαριστήσω
την χάρη Σου, Ιησού Χριστέ.

Με την αιώνια αγάπη
που έχεις, Ιησού, για με,
έλα και διώξε το σκοτάδι
απ' τη ζωή μου, θαυμαστέ.

Γι' αυτό εγώ κλαίω και λέω
με συντριμμένη την καρδιά,
Χριστέ μου, έλα, περιμένω
ν' αναπαυθώ μαζί Σου πια.

Ω, δόξα, δόξα, αλληλούια,
όλοι υμνείτε το Θεό,
γιατί είναι δίκαιο να λάβει
κάθε προσκύνηση Αυτός.