Με τον Ιησού βαδίζω ασφαλώς

Τίτλος πρωτοτύπου:Anywhere with Jesus (1887)
Μετάφραση:

Με τον Ιησού βαδίζω ασφαλώς,
όπου μ' οδηγεί ποιμένας ο καλός,
τέρψεις φεύγουν και χαρές χωρίς Χριστό,
με Αυτόν βαδίζω προς τον ουρανό.

Επωδός
Στο Χριστό Ιησού φόβος πουθενά.
Στο Χριστό ασφάλεια, παντού χαρά.

Με τον Ιησού πάντα είμ' ασφαλής,
είν' Εκείνος ο προστάτης της ζωής.
Αν βαδίζω δι' ακανθωδών οδών,
μεταβάλλει ταύτας εις Θεού ναόν.

Με τον Ιησού βαδίζω ασφαλώς,
στο σκοτάδι μέσα Αυτός είναι το φως.
Πάντοτε αινώ Αυτόν με την ψυχή,
στο Χριστό πάντοτε είμαι ευτυχής.

Ο Χριστός γεμίζει όλη τη ζωή
και το κέντρο του θανάτου δεν πτοεί.
Τώρα ο τάφος είν' η πόρτα της ζωής,
στο Χριστό κι ο θάνατος είναι γλυκύς.