Με τη δύναμη Του είμαστε νικητές

Τίτλος πρωτοτύπου:The battle belongs to the Lord (1984)

Με τη δύναμη Του είμαστε νικητές,
η μάχη ανήκει σ΄ Αυτόν.
Στου εχθρού τις παγίδες δεν πέφτουμε εμείς,
η μάχη ανήκει σ΄ Αυτόν.

Επωδός
Και ψάλλουμε όλοι, Δόξα,
στη δύναμη του Θεού.

Κι όταν ο εχθρός μας κτυπά δυνατά,
η μάχη ανήκει σ΄ Αυτόν.
Με το αίμα του Αμνού ο Θεός μας κρατά,
η μάχη ανήκει σ΄ Αυτόν.

Κι αν φόβο ο εχθρός φέρνει μες στη καρδιά
η μάχη ανήκει σ΄ Αυτόν.
Κρατήσου, ο Κύριος είναι κοντά,
η μάχη ανήκει σ΄ Αυτόν.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ