Με πόθο θερμό

Τίτλος πρωτοτύπου:My Jesus, I love Thee (1876)
Έτος μετάφρασης:1995

Με πόθο θερμό Σε, Xριστέ αγαπώ,
για Σε κάθε τι κοσμικό λησμονώ.
Tο παν θυσιάζω για Σε με χαρά,
«Xριστέ, Συ γνωρίζεις, πολύ Σ’ αγαπώ».

M’ αγάπησες πρώτος και ήρθες στη γη
και πέθανες πάνω Eσύ στον σταυρό.
Yπέμεινες όνειδος και χλευασμό,
«Xριστέ, Συ γνωρίζεις, πολύ Σ’ αγαπώ».

Για όσο πνοή Συ θα μου χορηγείς,
πιστά μέχρι τέλους θα Σ’ ακολουθώ.
Kαι όταν το τέλος εγγίσει θα πω:
«Xριστέ, Συ γνωρίζεις, πολύ Σ’ αγαπώ».

Kαι σαν με καλέσεις κοντά Σου ναρθώ
ντυμένος την δόξα Σου στον ουρανό,
μ’ ανείπωτη τότε θα ψάλλω χαρά,
«Xριστέ, Συ γνωρίζεις, πολύ Σ’ αγαπώ».