Με πανοπλία ουράνια

Τίτλος πρωτοτύπου:The battle belongs to the Lord (1984)

Με πανοπλία ουράνια θα σταθούμε στη γη,
η μάχη ανήκει σ’ Αυτόν.
Μπροστά μας κανείς δεν μπορεί να σταθεί,
η μάχη ανήκει σ’ Αυτόν.

Τιμή και δόξα, δύναμη ανήκουν στον άγιο Θεό.
Τιμή και δόξα, δύναμη ανήκουν στον άγιο Θεό.

Κι αν οι δυνάμεις του σκότους σαν ποτάμι θα’ ρθουν,
η μάχη ανήκει σ’ Αυτόν.
Θα υψώσει σημαία το Αίμα τ’ αμνού,
η μάχη ανήκει σ’ Αυτόν.

Αν ο εχθρός σε πιέζει μη φοβηθείς,
η μάχη ανήκει σ’ Αυτόν.
Ο Ιησούς είναι δίπλα σου κάθε στιγμή,
η μάχη ανήκει σ’ Αυτόν.