Μ’ ένα βλέμμα πιστό

Τίτλος πρωτοτύπου:Latakia (1860)
Μετάφραση:

Μ’ ένα βλέμμα πιστό πάνω στον Ιησού
αποκτάς σωτηρία ψυχής,
ν’ αποβλέψεις λοιπόν και εσύ στο σταυρό
και αιώνια θα είσ' ευτυχής.

Επωδός
Ναι, ναι, ευτυχής,
μ’ ένα βλέμμα πιστό πάνω στον Ιησού
και αιώνια θα είσ' ευτυχής.

Στον σταυρό εκρεμάσθηκε στον Γολγοθά,
να σηκώσει πικρή ενοχή,
εκεντήθηκ’ Εκείνος στη θεία πλευρά,
για να σώσει δειλή σου ψυχή.

Μετανοίας σου δάκρυα και προσευχές
αμαρτίας το βάρος φρικτής,
δεν μπορούν ν’ αφαιρέσουν, για τούτο θνητέ
στον σωτήρα σου τρέξε ευθύς.

Μη λοιπόν αμφιβάλλεις στη θεία φωνή
που καλεί και εσέ να σωθείς,
ο Χριστός μας σου δίνει ζωή στην ψυχή,
περιμένει Αυτόν να δεχθείς.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ