Κύριε ζητούμε

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus, we enthrone You (1980)
Μετάφραση:

Κύριε ζητούμε
την γλυκιά Σου μορφή.
Έλα τώρα ανάμεσα μας,
να πάρεις δόξα, τιμή.

Δοξάζουμε το όνομα Σου.
Υψώνουμε το όνομα Σου.
Λατρεύουμε το όνομα Σου.
Έλα Κύριε να πάρεις τιμή.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ