Κύριέ μου, Σε υψώνω

Τίτλος πρωτοτύπου:Lord I lift your name on high (1989)
Μετάφραση:

Κύριέ μου, Σε υψώνω.
Κύριέ μου, Σε δοξάζω.
Μου έφερες τόση χαρά,
τη χαρά της σωτηρίας.

Επωδός
Κατέβηκες εδώ στη γη ν’ ανοίξεις οδό
απ’ τη γη στο σταυρό για να σωθώ,
από κει στον τάφο, απ’ τον τάφο στο Θεό.
Κύριέ μου, Σ’ αγαπώ.