Κοντά μου είν' ο λυτρωτής

Τίτλος πρωτοτύπου:Friendship with Jesus (1898)
Μετάφραση:

Κοντά μου είν' ο λυτρωτής αφού με έσωσε,
στις δυσκολίες της ζωής, ποτέ δεν μ' άφησε.

Επωδός
Νάχεις φιλία με τον Ιησού,
είν' ευλογημένη σχέση κι ευτυχία πανταχού.

Από το χέρι με βαστά στον δρόμο της ζωής,
στις θλίψεις με παρηγορεί ο μέγας λυτρωτής.

Αν αρρωστήσω είν' εγγύς ο μόνος ιατρός,
είν' της ψυχής μου ο σωτήρ και φίλος μου πιστός.

Όταν οι φίλοι μ' αρνηθούν κι αυτοί οι συγγενείς,
πιστός μου μένει ο Χριστός, Αυτός είναι εγγύς.

Και αν ο θάνατος θα 'ρθεί στο τέλος της ζωής,
εκεί θα είναι ο Χριστός να με υποδεχθεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ