Κι εμείς θα πούμε

Τίτλος πρωτοτύπου:We lift up our eyes (1986)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1990

Κι εμείς θα πούμε είσαι καλός,
όλα τα θαύματα Σου μας έφεραν χαρά,
μας άλλαξες,
γι' αυτό κι εμείς σε Σε μονάχα ελπίζουμε.

Πατέρα διακηρύττουμε πως Σ΄αγαπάμε
κι η αγάπη μας θα είναι αιώνια.
Πατέρα διακηρύττουμε πως Σ΄αγαπάμε
κι η αγάπη μας θα είναι αιώνια.

Υψώνουμε τα μάτια μας
πάνω από κάθε πρόβλημα στη χώρα μας
και διακηρύττουμε ότι είσαι βασιλιάς.
Σε καιρούς σαν κι αυτούς
διαλέγουμε να υψώνουμε το όνομα Σου,
γιατί Εσύ μόνο αξίζεις, Σου ανήκει η τιμή.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ