Κανείς δεν μπορούσε

Τίτλος πρωτοτύπου:Nor silver nor gold (1900)
Μετάφραση:

Κανείς δεν μπορούσε εμέ να λυτρώσει,
τα πλούτη του κόσμου να σώσουν ψυχή,
το αίμα τ' αμνού είν' η μόνη ελπίδα,
μου δίνει χαρά και αιώνια ζωή.

Επωδός
Δεν ελυτρώθηκα μ' αργύριο
ή με χρυσάφι το φθαρτό,
αλλά με τίμιον Του αίμα,
που εχύθη στο σταυρό.

Κανείς δεν μπορούσε εμέ να λυτρώσει,
να δώσει ζωή στη νεκρή μου ψυχή,
το αίμα τ' αμνού είν' η μόνη ελπίδα,
απέθαν' Αυτός για να λάβω ζωή.

Κανείς δεν μπορούσε εμέ να λυτρώσει
και οι εντολές δε μου έδιναν φως,
χρειάσθηκε μόνο τ' αμνού η θυσία,
εκεί στο σταυρό έγινε ιλασμός.

Κανείς δεν μπορούσε εμέ να λυτρώσει
κανείς να μου δείξει οδό τ' ουρανού,
κανείς δεν μπορούσε τη θύρα ν' ανοίξει,
την άνοιξε τώρα το αίμα τ' αμνού.