Κανείς από μας

Τίτλος πρωτοτύπου:Christ returneth (1906)
Μετάφραση:

Κανείς από μας δε θα ξέρει την ώρα,
όταν ο Χριστός του πατέρα τη χώρα
θ' αφήσει και θα 'ρθει και πάλι ενδόξως
να δεχθεί τους πιστούς Αυτού.

Επωδός
Πότε, τέλος, Χριστέ, θα ψάλλω τη νέα ωδή;
Ο Χριστός μας έρχεται.
Αλληλούια, αμήν.
Αλληλούια, αμήν.

Πρωί ή αργά ή στο φως της ημέρας
ή ίσως μια νύχτα με σκότος βαθύ,
Χριστός ο σωτήρας θα έλθει ενδόξως
να δεχθεί τους πιστούς Αυτού.

Ενώ στρατιές των αγγέλων υμνούνε
και πανταχού νίκης ωδές αντηχούνε,
Χριστός ο σωτήρας θα έλθει ενδόξως
να δεχθεί τους πιστούς Αυτού.

Ω, τι ευτυχής η ημέρα εκείνη.
Εάν, πριν με πλήξει θανάτου οδύνη,
ο μέγας σωτήρας μας έλθει ενδόξως
να δεχθεί τους πιστούς Αυτού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ