Ιησού σύμβουλε

Τίτλος πρωτοτύπου:I extol You (1985)
Μετάφραση:

Ιησού σύμβουλε, θαυμαστέ, υιέ Θεού.
Κύριε, λυτρωτή, βασιλιά, αιώνιε Θεέ.

Σε υψώνω, ω Σε υψώνω.
Ο λόγος Σου Θεέ,
γεμίζει όλη τη γη.
Σε υψώνω, ω Σε υψώνω,
Κύριέ μου υψώνω Εσέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ