Η αγάπη Σου Κύριε λάμπει (Λάμψε Χριστέ)

Τίτλος πρωτοτύπου:Shine Jesus shine (1987)
Μετάφραση:

Η αγάπη Σου Κύριε λάμπει
μες σε τούτη τη σκοτεινιά,
Ιησού το φως του κόσμου,
η αλήθεια και η ζωή,
έλα σε με, λάμψε σε με.

Επωδός
Έλα Χριστέ με το φως Σου πλημμύρισέ μας,
ζέστανε Εσύ κάθε μια καρδιά.
Έλα Χριστέ με τη λάμψη Σου γέμισέ μας,
γονατιστοί Σε προσμένουμε,

Κύριε υψώνουμε τις καρδιές μας
μπρος στο θρόνο Σου το λαμπρό,
βλέπουμε τη γλυκιά τη μορφή Σου,
βλέπουμε το ένδοξο πρόσωπο Σου.
Έλα σε μας, λάμψε σε μας.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ