Γνωρίζω ότι ο Θεός

Τίτλος πρωτοτύπου:God holds the key (1887)
Μετάφραση:

Γνωρίζω ότι ο Θεός στα χέρια Του
κρατά το νήμα της ζωής,
και τότε είμαι ασφαλής
στα χέρια Του, στα χέρια Του.

Αν κυβερνούσ' άλλος κανείς πλην του Θεού
το βίο μου επί της γης,
πόσο θα ήμουν δυστυχής,
ω Ιησού, ω Ιησού.

Τα σχέδια Σου τ' άγνωστα που Συ ποθείς,
θ' ακολουθώ αμέριμνος,
γνωρίζοντας ότι σοφώς
με οδηγείς, με οδηγείς.

Αν έχω θλίψεις ή χαρά, προσεύχομαι,
και τότε εις την προσευχή
το πρόσωπό Σου το γλυκύ
στρέφεις σε με, στρέφεις σε με.

Ναι, συ φροντίζεις, πάτερ μου, διά εμέ.
Τη μέριμνα λοιπόν σε Σε
όλη τη ρίχνω, ω Θεέ,
μόνο σε Σε, μόνο σε Σε.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ