Γνωρίζω μια φορά

Τίτλος πρωτοτύπου:The old account settled (1902)
Μετάφραση:

Γνωρίζω μια φορά, εκεί στον ουρανό,
υπήρχε κάποιο χρέος, χρέος αμαρτιών,
το χρέος δε αυτό, με πίεζε παντού,
αλλά ήρθα στον σωτήρα, και εσώθην προ πολλού.

Επωδός
Προ πολλού, προ πολλού.
Ναι, το χρέος επληρώθη προ πολλού.
Με το αίμα Του ο Χριστός, με εκαθάρισε εντελώς,
και το χρέος επληρώθη προ πολλού.

Ω ήταν τρομερό, το χρέος στον Θεό,
διότι κάθε μέρα, αμάρτανα σ΄ Αυτόν.
Αλλ΄ όταν πίστεψα, θυσία του σταυρού,
κατάλαβα αμέσως, μ΄ έχει σώσει προ πολλού.

Και όταν ο Χριστός, θα έρθει εις την γη
κι ανοίξει το βιβλίο, θα είμαι ευτυχής.
Ποτέ δεν θα βρεθεί, το χρέος του κακού,
διότι επληρώθη κι εσβύσθη προ πολλού.

Και συ αμαρτωλέ, έλα εις τον Χριστό,
πληρώθηκε το χρέος, θα βρεις τον ιλασμό.
Και όταν θα βρεθείς, μπροστά στον Ιησού
δεν θα βρεθεί το χρέος, επληρώθη προ πολλού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ