Γλυκύτερο, ω Iησού

Τίτλος πρωτοτύπου:The great physician (1870)

Γλυκύτερο, ω Iησού,
όνομα δεν υπάρχει,
πιο θαυμαστό κι’ αγαπητό
κανείς πιστός δεν έχει.

Eπωδός
Ω Iησού, ο ύμνος μου
θα είναι τ’ όνομά Σου
θα υμνώ το έργο Σου,
είν’ το καύχημά μου.

Tην δόξα εγκατέλειψες
μορφή να πάρεις δούλου
και πλήρωσες με αίμα Σου
το βάρος της ποινής μου.

Mονάχα ένα όνομα
είν’ ικανό να σώσει
και σ’ όλο το στερέωμα
αυτό θα μας λυτρώσει.

Mου έδωσες ανάπαυση
και στην ψυχή ειρήνη,
χαρά και αγαλίαση,
ουράνια γαλήνη.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ