Γιατί να το κρύψω

Τίτλος πρωτοτύπου:To God be the glory (1875)

Γιατί να το κρύψω, γιατί να ντραπώ,
βαθιά στην καρδιά μου Αυτόν αγαπώ.
Αυτόν και λατρεύω. Ποιός άλλος στη γη
για μένα μπορούσε σταυρό να δεχθεί;

Επωδός
Στον Χριστό, ναι, γι' Αυτόν
η καρδιά μου χτυπά.
Στον Χριστό, ναι, γι' Αυτόν
η ζωή μου μιλά.
Αυτόν και λατρεύω.
Ποιός άλλος στη γη
για μένα μπορούσε
σταυρό να δεχθεί;

Γιατί να το κρύψω, παντού ν' ακουσθεί,
και όλοι να μάθουν πως έχω σωθεί.
Η μαύρη ζωή μου εγέμισε φως,
χαρά και ειρήνη μου δίνει ο Χριστός.

Γιατί να το κρύψω, δεν κρύβεται αυτό,
πως έχει η ζωή μου αλλάξει εντελώς.
Το βλέπουνε όλοι, το βλέπω κι εγώ:
ο πόνος εχάθη και ζει ο Χριστός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ