Για σένα πάντα στη ζωή

Τίτλος πρωτοτύπου:God will take care of you (1904)

Για σένα πάντα στη ζωή
φροντίζει ο Θεός.
Μες στο σκοτάδι ’δω της γης
Αυτός σου δίνει φως.

Επωδός
Σε κάθε σου στιγμή
φροντίζει Αυτός, ο δυνατός,
φροντίζει στη ζωή
για σένα ο Θεός, ο Θεός.

Αν έχεις φόβους στην ψυχή,
φροντίζει ο Θεός.
Με τα δικά Του τα φτερά
θα σε σκεπάζει Αυτός.

Σαν θα ξεσπάσουν πειρασμοί,
φροντίζει ο Θεός.
Στον βράχο ακούμπησε εσύ,
θα σ’ αναπαύσει Αυτός.